Hvad er kvadrille?

Kvadrille kræver store samarbejdsevner og koordinering. Her skal rytteren ikke kun tænke på, at få sin egen hest til at gå godt, men skal hele tiden holde et vågent øje med sine medryttere.

 

I Kvadrille skal hvert enkelt hold ride to programmer. Et obligatorisk program, hvor holdet skal vise nogle basale øvelser samt et frit program. Det frie program rides som en kür, hvor holdet selv sammensætter program og musik, dog skal der i programmet vises nogle bestemte øvelser. Kvadrilleridning er foruden at være sjovt også et redskab for underviseren, idet sammenspillet parrene imellem i en kvadrille kræver mange temposkift, halveparader og præcis tegning af figurerne. De fleste vil samtidig hermed opleve et par sidevirkninger i form af øget fællesskabsfølelse og social engagement.