Bestyrelsen

Formand

Linda Chabert Christensen

Tlf:  28 70 96 05

Mail: Linda.chabert.christensen@gmail.com     

 

Næstformand

Rikke Øberg Smith.

Tlf: 42 17 19 92

Mail: Rikke.oeberg1.skolekom.dk

  

 

Sekretær

Conny Lund

Tlf: 28 25 11 80

Mail: conny@kajbuhl.dk

Område: Ind/udmeldelser, opstaldningskontrakter og medlemskort.

Sekretær

Kaj Buhl

Tlf: 40 29 00 80

Mail: kb@kajbuhl.dk

Område: Byggeri,