Medlemskontigent.

Medlemskontingentet på 200 kr. halvårligt, overføres til klubbens konto hver den 1/1 og 1/7 hvor rytteren også modtager nyt medlemskort. Kontonummeret står på indmeldelsesblanketten og på hver side nederst på hjemmesiden. Ved spørgsmål til dette, kan der rettes henvendelse til klubbens kasserer. Der sendes altid en reminder om, at nu er det tid for betaling på vores Facebookside. Det er op til medlemmerne selv, at huske at betale deres medlemsskab. Det er muligt at betale for et år ad gangen hvis dette ønskes.

 

Facilitetskort

Brug af faciliteter for klubbens udefra kommende medlemmer. 

Pr. gang: 25 kr.

Pr. måned: 250 kr.

Halvårlig: 1.000 kr. 

Er gældende for brug af faciliteter udenfor holdundervisning.

 

Facilitetskort er pr. hest

Ved nr. 2. hest er der halv pris på facilitetskort. (Gældende ved måneds- og halvårligt facilitetskort)